INFORMUJE SIĘ, ŻE W DNIU 29 WRZEŚNIA 2011 R. (CZWARTEK) 0 GODZ. 12.00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ XI SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW W KADENCJI 2010-2014.

 

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy.

2. Informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.

3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

4. Informacja nt. funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2010 r. oraz I półrocze 2011 r.

5. Przyjęcie uchwał:

- w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r.

- w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/261/10 Rady Gminy Mściwojów z dnia 19 października 2010 r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mściwojów,

- w sprawie zezwolenia na obciążenie hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mściwojów,

- zmieniająca uchwałę nr XX/147/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach w placówkach oświatowych Gminy Mściwojów,

4. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

5. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska