Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Mściwojów

Kolorowy pasek

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mściwojów

 

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP ......4
2. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ......5
3. INFORMACJA O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY MŚCIWOJÓW I O POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI ......7
 3.1. Zawartość Programu ......7
 3.2. Powiązania Programu z innymi dokumentami strategicznymi ......8
4. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ PRZEPROWADZANIA ......10
5. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM PROGRAMU ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ......11
6. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROGRAMU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE ......14
7. ISTNIEJĄCY STAN GOSPODARKI ODPADAMI AZBESTOWYMI ORAZ PLANOWANY SYSTEM. ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI AZBESTOWYMI ......14
 7.1. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń projektu planu ......15
8. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, JAKO CAŁOŚĆ I NA POSZCZEGÓLNE JEGO KOMPONENTY, W TYM ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU ......19
8.1. Oddziaływanie na litosferę (powierzchnia terenu, rzeźba terenu, gleby) ......20
8.2. Oddziaływanie na atmosferę ......20
8.3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne ......20
8.4. Oddziaływanie na biosferę, oddziaływanie na formy ochrony przyrody i krajobrazu ......20
8.5. Oddziaływanie na gatunki objęte ochroną ......22
8.6. Oddziaływanie na ekologiczne warunki życia ludzi ......23
8.7. Podsumowanie potencjalnego oddziaływania projektu "Programu" na środowisko ......24
8.8. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru ......27
9. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIAZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU ALBO WYJAŚNIENIE BRAKU ROZWIAZAŃ ALTERNATYWNYCH, W TYM WSKAZANIA NAPOTKANYCH TRUDOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIK LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY ......28
10. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO ......28
11. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM ......28

 

SPIS RYSUNKÓW
Rysunek 1 Lokalizacja gminy  na tle powiatu jaworskiego ......11
Rysunek 2 Mapa gminy Mściwojów ......12

 

SPIS TABEL:
Tabela 1 Harmonogram realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających z terenu gminy Mściwojów " ......8
Tabela 2  Ilość wyrobów zawierających azbest w obiektach będących własnością osób fizycznych
Tabela 2  Wpływ kierunków działań określonych dla odpadów azbestowych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mściwojów, na poszczególne elementy środowiska ......25

Załączniki

Prognoza oddziaływania na środowisko (253.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alina Woźnicka-Koch
Data utworzenia:2011-11-09 09:12:27
Wprowadził do systemu:Robert Kopeć
Data wprowadzenia:2011-11-09 09:02:24
Opublikował:Robert Kopeć
Data publikacji:2011-11-09 09:39:52
Ostatnia zmiana:2011-11-09 09:39:56
Ilość wyświetleń:1108

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij