INFORMUJE SIĘ, ŻE W DNIU  27 STYCZNIA 2012 R. (PIĄTEK) 0 GODZ. 14.00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ XIV SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW.

 

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy.

2. Informacja z pracy Wójta Gminy miedzy sesjami.

3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

- sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jaworskiemu (ulotka),

- w sprawie dotacji przedmiotowych dla ZGK,

- w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2012 r.

- w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy,

- w sprawie przyjęcia zadania z zakresu Powiatu Jaworskiego,

- w sprawie zmiany Statutu GOPS,

- w sprawie wystąpienia Gminy ze Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.

5. Stanowisko Rady Gminy  w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych.

6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

7. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Gabriela Męczyńska