OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW  W SPRAWIE PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ
 

W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych spowodowanych ich wymarznięciem podczas tegorocznej zimy Wójt Gminy Mściwojów  informuje, że rolnicy u których wystąpiły szkody powinni złożyć wniosek o oszacowanie tych strat.  

Wnioski dot. ujemnych skutków przezimowania należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mściwojowie w terminie do dnia 16 kwietnia br.