INFORMUJE SIĘ, ŻE W DNIU  07 MAJA 2012 R. (PONIEDZIAŁEK) 0 GODZ. 14.00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ XVI SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy.
2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.
- w sprawie udzielenie pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014
4. Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w gminie Mściwojów.
5. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.


Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska