OGŁOSZENIE

INFORMUJE SIĘ, ŻE W DNIU 13 LIPCA 2012 R. (PIĄTEK) 0 GODZ. 13.00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY  W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ XIX SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY MŚCIWOJÓW.

 

Porządek obrad:
1. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i możliwości pozyskania finansowania inwestycji gminnych w nowym okresie programowania - przedstawi Pan Jerzy Tutaj - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego lub Dyrektor Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Dolnośląskiego.

2. Diagnoza problemów i korzyści rozwojowych Gminy Mściwojów w kontekście pozyskania funduszy zewnętrznych - przedstawi Pan Mariusz Foryś - Wójt Gminy.


Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska