obrazek

Delanowski Jerzy Stanisław

Okręg wyborczy nr 1 - Targoszyn
(KWW JERZEGO DELANOWSKIEGO)

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:

- Komisji ds. Oświaty i Zdrowia - członek komisji
- Komisji Statutowej - członek komisji

tel.:
kom:
e-mail:
godziny dyżurów: brak

Biuro Rady Gminy
pokój nr 19, I piętro

tel.: +48 768788541
fax: +48 768728595
e-mail: gwarszawa@msciwojow.pl