Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mściwojów na 30 czerwca 2013 r.

[Podstawa prawna: Art. 37, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)]

 

  1. Dochody gminy                                           5.768.515,46 zł
  2. Wydatki gminy                                            5.027.814,93 zł
  3. Nadwyżka budżetu gminy                              740.700,53 zł
  4. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych 0

 

Mściwojów, dnia 22 lipca 2013 r.