Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mściwojów za 2013 r.

 [Podstawa prawna: Art. 37, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)]

 

1.      Dochody gminy                                                               16.681.319,61

2.      Wydatki gminy                                                                15.528.662,22

3.      Nadwyżka budżetu gminy                                                 1.152.657,39

4.      Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)                           
751.678,76

5.      Zobowiązania wymagalne                                                            200,00

6.      Dotacje otrzymane z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego                                                  
3.091.975,01

7.      Dotacje udzielone innym jednostkom
samorządu terytorialnego                                                     
193.828,41

8.      Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji                                                 0

9.      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł:

L.p.

Nazwisko i imię

Kwota (zł.)

Przyczyny odroczenia

1.

Jarosz Ewa

5.228,00

Trudna sytuacja finansowa – rozłożenie na raty

 

10.  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł:

L.p.

Nazwisko i imię

Kwota (zł.)

Przyczyny umorzenia

1.

Gołębiowski  Marcin

546,00

Podpalenie sterty słomy - umorzenie

 

11.  Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej:

- Ulgi z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego:

Boczula Michał, Domaradzki Robert, Dzieżkowski Tadeusz, Dziubek Krzysztof, Krzyśków Henryk, Mazurkiewicz Przemysław, Nieduży Sławomir, Słuja Piotr, Smyk Dariusz, Uhornicki Edward

- Zwrot podatku akcyzowego zwartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

Adamek Władysław, Anczewski Łukasz, Ankus Andrzej, Baran Agnieszka, Baran Andrzej, Bartnik Daniel, Basiura Mirosława, Biadała Adam, Białczyk Jolanta, Bigus Adam, Błaszczykiewicz Jerzy, Bober Jan, Boberda Krzysztof, Boczula Joanna, Boczula Michał, Borek Marcin, Brzozowski Robert, Budzińska Alicja, Budziński Marian, Byczek Piotr, Chmiel Marek, Chomiak Jan, Chowaniec Roman, Chudzik Henryk, Cwyl Magdalena, Cwyl Wojciech, Czekaj Marek, Dacko Władysław, Dąbek Czesław, Dębicki Grzegorz, Dębicki Mariusz, Domaradzki Robert, Duziak Grzegorz, Dybaś Michał, Dziduszko Stanisław, Dziubek Krzysztof, Dziura Henryk, Fijołek Andrzej, Fijołek Małgorzata, Futrowski Andrzej, Glinda Cezary, Golonka Franciszek, Grabarczyk Krystyna, Grabowski Zdzisław, Grudziński Krzysztof, Grzywa Maciej, Hamera Paweł, Hopek Mariusz, Horodecki Piotr, Idczak Leonard, Ignatiuk Waldemar, Janicz Jolanta, Jaroszewicz Arkadiusz, Jaroszewicz Roman, Jarosz - Pacholczyk Joanna, Kasak Edward, Kipa Tomasz, Klepek Ernest, Kolankowska Elżbieta, Kotliński Jarosław, Kowalczewski Mariusz, Kowalówka Monika, Kozłowski Grzegorz, Kożuszek Lucyna, Kramarz Łukasz, Krasecki Wojciech, Krawczyk Andrzej, Kroczak Janusz, Krupa Arkadiusz, Kryczka - Gillmaier Edyta, Krzyśków Henryk, Kubacka Joanna, Lechniak Zygmunt, Leja Grzegorz, Magoń Andrzej, Majchrzak Ryszard, Majchrzak Władysława, Malec Marek, Małek Marian, Markiewicz Adam, Markowski Jacek, Markowski Stanisław, Mazur Krystian, Mazur Stanisław, Mazurkiewicz Przemysław, Miazga Edward, Michalak Henryk, Mikołajczyk Edward, Nowak Renata, Nowakowski Józef, Nowicka Danuta, Ogonek Marcin, Olchówka Irena, Olchówka Michał, Olchówka Tomasz, Ośka Arkadiusz, Owczarek Barbara, Partyka Henryk, Pasternak Anna, Pasternak Ryszard, Pastuła Jerzy, Paszyński Jan, Piaskowski Bronisław, Pietrzyk Elżbieta, Pięta Ignacy, Piórkowski Mariusz, Podolski Tadeusz, Przybyłowicz Józef, Przybyłowicz Krystyna, Puciato Andrzej, Remiszewska Ilona, Rębisz Bogdan, Roczniak Benedykt, Róg Agnieszka, Rychlik Jolanta, Ryznar Zdzisław, Rzepa Grzegorz, Rzepa Małgorzata, Sadłowski Łukasz, Sadłowski Waldemar, Sieja Sylwester, Sienkiewicz Ryszard, Słuja Piotr, Smyk Dariusz , Snoch Mirosław, Sołtys Wiktor, Soroka Kazimierz, Soroka Ryszard, Soroka Zygmunt, Stoma Wiesław, Strózik Czesław, Sulikowska Małgorzata, Suszek Grzegorz, Szałęga Mirosław, Szewczuk Kazimierz, Szymonowicz Ryszard, Tkaczyk Piotr, Tłusty Sławomir, Tłusty Waldemar, Tomczuk Henryk, Tomczuk Józef, Tomczuk Władysław, Toruń Stanisław, Toruń Tadeusz, Trybuła Robert, Trzebniak Dariusz, Trzebniak Łukasz, Trzeciakiewicz Henryk, Warszawa Stanisław, Wiciak Grzegorz, Wilimowski Czesław, Wilk Dariusz, Wilk Halina, Wojciechowski Jarosław, Wojciechowski Kazimierz, Wojtasik Eugeniusz, Wojtasik Janina, Woźniak Danuta, Woźniakiewicz Witold, Woźnicki Tadeusz, Woźny Hieronim, Wójcik Radosław, Zbroiński Przemysław, Zepp Katarzyna, Zimroz Józef, Zymon Dariusz, Żmuda Tadeusz, Gospodarstwo Nasienno - Rolne "Snowidza" Sp. z o.o., Gospodarstwo Rolno - Handlowe "Godziszowa" Sp. z o.o., Hodowla Roślin Snowidza Sp. z o.o., RSP Siekierzyce, RSP „Plon” Targoszyn, RSP Czernica

 

Mściwojów, dnia 27 maja 2014 r.