INFORMACJA

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W MŚCIWOJOWIE

 

INFORMUJE SIĘ, ŻE NA SWYM PIERWSZYM POSIEDZENIU W DNIU  24 WRZEŚNIA 2014 R. UKONSTYTUOWAŁA SIĘ GMINNA KOMISJA WYBORCZA W MŚCIWOJOWIE:

 

  1. BOGUSŁAWA TERESZKIEWICZ  - PRZEWODNICZĄCA
  2. MAŁGORZATA TOMCZUK – Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ
  3. NATALIA JACHEĆ  - CZŁONEK
  4. MARIA KUZIK  -  CZŁONEK
  5. MAŁGORZATA BUDZIŃSKA  - CZŁONEK
  6. AGNIESZKA PASEK  -  CZŁONEK
  7. REGINA POŁĄCARZ  -  CZŁONEK