Uchwała Nr 5/2014
Gminnej Komisji Wyborczej w Mściwojowie

z dnia 23 października 2014 r.

w  sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na obszarze gminy Mściwojów w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

                        Na podstawie art. 182 § 1 pkt.2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm. - Gminna Komisja Wyborcza w Mściwojowie uchwala, co następuje:

 

§  1. 

Dla przeprowadzenia wyborów na obszarze gminy Mściwojów w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych  w załącznikach nr 1-3 do niniejszej uchwały.

 

§  2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                               Przewodnicząca

                                                                       Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                        Bogusława Tereszkiewicz

                                                              

 

 

                                                                                                          Załącznik  nr 1 do uchwały

                                                                                                                             Nr 5/14 Gminnej Komisji

                                                                                                                             Wyborczej w Mściwojowie

                                                                                                                             z dnia 23 października 2014 r.

 

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W TARGOSZYNIE

Szkoła Podstawowa w Targoszynie

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

 

1.

 

WOŹNICKA-KOCH ALINA

 

TARGOSZYN

 

Wójt Gminy

2.

PRUŚ DOROTA ALICJA

NIEDASZÓW

KW PRAWO                               I SPRAWIEDLIWOŚĆ

3.

JAROSIŃSKA IWONA

TARGOSZYN

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM

4.

WERSOCKA-TOKARZ INEZ

TARGOSZYN

KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP

5.

BIADAŁA HALINA

SNOWIDZA

KOMITET WYBORCZY PSL

 

6.

REGUŁA MARTYNA ANNA

MŚCIWOJÓW

KWW INICJATYWA SPOŁECZNA OPOKA

7.

SOROKA EWA STANISŁAWA

 

MARCINOWICE

uzupełnienie

z wyborców

 

Przewodnicząca

                                                                                              Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                Bogusława Tereszkiewicz

 

Załącznik  nr 2 do uchwały

                                                                                                                             Nr 5/14 Gminnej Komisji

                                                                                                                             Wyborczej w Mściwojowie

                                                                                                                             z dnia 23 października 2014 r.

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W SNOWIDZY

Szkoła Podstawowa w Snowidzy

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

 

1.

 

MIAZGA GRAŻYNA

 

MŚCIWOJÓW

 

Wójt Gminy

2.

KARPIEJCZYK ANNA ELŻBIETA

SNOWIDZA

KW PRAWO                               I SPRAWIEDLIWOŚĆ

3.

STYPUŁA DANUTA MARIA

SNOWIDZA

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM

4.

FUNTOWICZ JANINA BARBARA

SNOWIDZA

KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP

5.

ORDAKOWSKA KATARZYNA AGNIESZKA

SNOWIDZA

KOMITET WYBORCZY PSL

 

6.

FIAŁKA TERESA HELENA

SNOWIDZA

KWW Nowi Ludzie-nowe szanse

7.

WOLAŃSKA JOLANTA

SNOWIDZA

KWW INICJATYWA SPOŁECZNA OPOKA

 

Przewodnicząca

                                                                                  Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                            

                                                                                     Bogusława Tereszkiewicz

 

 

Załącznik  nr 3 do uchwały

                                                                                                                             Nr 5/14 Gminnej Komisji

                                                                                                                             Wyborczej w Mściwojowie

                                                                                                                             z dnia 23 października 2014 r.

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W MŚCIWOJOWIE

Świetlica wiejska w Mściwojowie

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

 

1.

 

SOROKA ELŻBIETA

 

JAWOR

 

Wójt Gminy

2.

BERNATOWICZ MAŁGORZATA

GODZISZOWA

KW PRAWO                               I SPRAWIEDLIWOŚĆ

3.

OŚKA BARBARA CZESŁAWA

TARGOSZYN

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM

4.

KULIŚ ZOFIA URSZULA

NIEDASZÓW

KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP

5.

TOMPÓR BOŻENA HELENA

SNOWIDZA

KOMITET WYBORCZY PSL

 

6.

RUSIN ANNA

MŚCIWOJÓW

KWW INICJATYWA SPOŁECZNA OPOKA

7.

JANICZ MAGDALENA

MARCINOWICE

uzupełnienie

z wyborców

  

                                                                                                                             Przewodnicząca

                                                                                              Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                            

                                                                                                 Bogusława Tereszkiewicz