obrazek

Tłusty Waldemar

Okręg wyborczy nr 11
(KWW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ")

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:

- Komisji Ładu i Porządku Publicznego - członek komisji
- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - członek komisji

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mściwojów

tel.: +48 768728582
kom: +48 605071514
e-mail: brak
godziny dyżurów: brak