Siczek Tomasz

Okręg wyborczy nr 10
(KWW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ")

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:

- Komisji ds. Oświaty i Zdrowia - przewodniczący komisji
- Komisji Ładu i Porządku Publicznego - członek komisji

kom: +48 607412979
e-mail: tomek.SITO4@op.pl
godziny dyżurów: brak