obrazek

Rajnert Dorota - wiceprzewodnicząca Rady Gminy

 

Okręg wyborczy nr 9
(KWW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ")

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:
- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - członek komisji
- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - członek komisji

kom: +48 667745035
e-mail: drajnert@wp.pl
godziny dyżurów: brak