Puchała Andrzej

Okręg wyborczy nr 9
(KWW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ")

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:

- Komisji ds. Oświaty i Zdrowia - członek komisji
- Komisji Ładu i Porządku Publicznego - członek komisji

kom: +48 609488577
e-mail: puchala@outlook.com
godziny dyżurów: brak