obrazek

Opora Krzysztof Adam

Okręg wyborczy nr 7
(KWW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ")

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:

- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - członek komisji
- Komisji Rewizyjnej - członek komisji

kom: +48 609081523
e-mail: krzysztofopora5@wpl.pl
godziny dyżurów: brak