obrazek

Michalak Henryk Stanisław

Okręg wyborczy nr 2
(KWW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ")

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:

- Komisji Rewizyjnej - przewodniczący komisji
- Komisji Statutowej - członek komisji

kom: +48 885603413
e-mail: brak
godziny dyżurów: brak