obrazek

Łuniewski Zbigniew

Okręg wyborczy nr 15
(KWW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ")

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:

- Komisji Statutowej - przewodniczący komisji
- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - członek komisji

Sołtys wsi Zimnik

kom: +48 785924985
e-mail: brak
godziny dyżurów: brak