Nina Anna Lis

Okręg wyborczy nr 8
(KWW Nowi ludzie-nowe szanse)

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:

- Komisji ds. Oświaty i Zdrowia - członek komisji
- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - członek komisji

tel. +48 768718389
kom: +48 693647418
e-mail: lisnina@wp.pl
godziny dyżurów: brak