obrazek

Koch Andrzej

Okręg wyborczy nr 1
(KWW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ")

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:

- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - przewodniczący komisji
- Komisji Statutowej - członek komisji

kom: +48 691427093
e-mail: andrzej_koch@interia.pl
godziny dyżurów: brak