Gryko Barbara

Okręg wyborczy nr 14
(KWW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ")

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:

- Komisji ds. Oświaty i Zdrowia - członek komisji
- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - członek komisji

tel. +48 768728425
kom: +48 693205030
e-mail: brak
godziny dyżurów: brak