obrazek

Delanowski Jerzy Stanisław

Okręg wyborczy nr 3
(KWW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ")

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:

- Komisji ds. Oświaty i Zdrowia - członek komisji
- Komisji Statutowej - członek komisji

tel.: +48 768728687
kom: +48 667549987
e-mail: brak
godziny dyżurów: brak