obrazek

Chomiak Jan

Okręg wyborczy nr 12
(KWW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ")

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:

- Komisji Ładu i Porządku Publicznego - przewodniczący komisji
- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - członek komisji

tel.: +48 768728253
kom: +48 693490142
e-mail: jan09@wp.pl
godziny dyżurów: brak