obrazek

Adamus Henryk Eugeniusz

Okręg wyborczy nr 5
(Komitet Wyborczy PSL)

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:

- Komisji Ładu i Porządku Publicznego - członek komisji
- Komisji Statutowej - członek komisji

Sołtys wsi Snowidza

tel.: +48 768718243
kom: +48 726051243
e-mail: brak
godziny dyżurów: brak