1. Ustala się skład Komisji Statutowej w osobach:

1) Zbigniew ŁUNIEWSKI
2) Henryk MICHALAK
3) Jerzy DELANOWSKI
4) Andrzej KOCH
5) Gabriela MĘCZYŃSKA
6) Henryk ADAMUS
 

2. Funkcję Przewodniczącego Komisji Statutowej pełnić będzie Zbigniew ŁUNIEWSKI