1. Ustala się skład Komisji ds. Oświaty i Zdrowia o w osobach:

1) Tomasz SICZEK
2) Barbara GRYKO
3) Andrzej PUCHAŁA
4) Jerzy DELANOWSKI
5) Nina LIS

2. Funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty i Zdrowia pełnić będzie radny Tomasz SICZEK