1. Ustala się skład Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w osobach:

1) Andrzej KOCH
2) Waldemar TŁUSTY
3) Krzysztof OPORA
4) Jan CHOMIAK
5) Dorota RAJNERT

2. Funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pełnić będzie radny Andrzej KOCH