1. Ustala się skład Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w osobach:

1) Rafał KOZIOŁ
2) Dorota RAJNERT
3) Barbara GRYKO
4) Gabriela MĘCZYŃSKA
5) Zbigniew ŁUNIEWSKI
6) Nina Lis

2. Funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pełnić będzie radny Rafał KOZIOŁ