1. Ustala się skład Komisji Rewizyjnej w osobach:

1) Rafał KOZIOŁ
2) Krzysztof OPORA
3) Henryk MICHALAK

2. Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełnić będzie radny Henryk MICHALAK