Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie   informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko :

Asystenta rodziny

Wybrana została Pani:

Aleksandra Garbera

zamieszkała:

w Wierzchowice

Uzasadnienie wyboru:

Pani Aleksandra Garbera  spełnia wszystkie wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień związanych z pracą na stanowisku Asystenta Rodziny