Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można sporządzić w dowolnej formie lub wypełnić załączony formularz

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (49 KB)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej prosimy wysyłać na adres: ug@msciwojow.pl , albo listownie na adres:

Urząd Gminy Mściwojów
Mściwojów 43
59-407 Mściwojów