INFORMACJA
dla komitetów wyborczych w sprawie zgłaszania
kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Informuję, że zgodnie z art. 182 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy w dniu 17 kwietnia br. mija termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Mściwojów, pokój nr 18  ( piętro) w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.00 do 15.00.

Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej.

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika komitetu wyborczego, dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię do wglądu.

 

 

                                                                                           Urzędnik Wyborczy

                                                                                                           Grażyna Warszawa