Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mściwojów

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że obwodowe komisje wyborcze zadeklarowały rozpoczęcie pracy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.o następujących godzinach:

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej [OKW]

 

Godzina rozpoczęcia pracy

OKW Nr 1 w Targoszynie, Szkoła Podstawowa w Targoszynie

05:50

OKW Nr 2 w Snowidzy, Szkoła Podstawowa w Snowidzy

06:00

OKW Nr 3 w Mściwojowie, świetlica wiejska w Mściwojowie

05:40

 

                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                                      Mariusz Foryś