Sołtys wsi Barycz Pani Agnieszka Glinda

Do 3-osobowej Rady Sołeckiej wybrano:
1. Brzezińska Monika - przewodnicząca
2. Kołodziej Adam
3. Trzeciakiewicz Henryk

 

Sołtys wsi Drzymałowice Pan Józef Fudali

Do 3-osobowej Rady Sołeckiej wybrano:
1. Roczniak Mateusz-przewodniczący
2. Kramarz Mariusz
3. Dębicki Grzegorz 

 

Sołtys wsi Godziszowa Pan Marek Chmiel

Do 5-osobowej Rady Sołeckiej wybrano:
1. Funtowicz Janina - przewodnicząca
2. Ziętek Małgorzata  -z-ca przewodniczącej
3. Jasińska Małgorzata
4. Puciato Krystyna
5. Grzywa Agnieszka 

 

Sołtys wsi Grzegorzów Pani Genowefa Suchecka

Do 3-osobowej Rady Sołeckiej wybrano:
1. Gawron Anna - przewodnicząca
2. Florek Paweł - z-ca przewodniczącej
3. Kita Tomasz

 

Sołtys wsi Luboradz Pan Dariusz Stradowski

Do 3-osobowej Rady Sołeckiej wybrano:
1. Czapla Aleksander - przewodniczący
2. Nieduży Joanna - z-ca przewodniczącego
3. Suszek Grzegorz

 

Sołtys wsi Marcinowice Pani Iwona Dębicka

Do 5-osobowej Rady Sołeckiej wybrano:
1. Głodek Krzysztof - przewodniczący
2. Soroka Ewa - z-ca  przewodniczącego
3. Makowski Paweł
4. Markowski Jan
5. Pobihon Radosław

 

Sołtys wsi Mściwojów Pan Seweryn Mazur

Do 5-osobowej Rady Sołeckiej wybrano:
1. Bigus  Joanna - przewodnicząca
2. Kowalczewski Bartosz - z-ca przewodniczącej
3. Tłusty Waldemar
4. Stachera Iwona
5. Kowalczewski Mariusz

 

Sołtys wsi Niedaszów Pan Marek Rajnert

Do 5-osobowej Rady Sołeckiej wybrano:
1. Lipińska Joanna - przewodnicząca
2. Panok  Agnieszka - z-ca przewodniczącej
3. Sokołowska Edyta
4. Podolski Michał
5. Nowakowski Dawid

 

Sołtys wsi Siekierzyce Pani Eugenia Pasek

Do 3-osobowej Rady Sołeckiej wybrano:
1. Rynduch  Kamila - przewodnicząca
2. Wojnarowicz Jerzy - z-ca przewodniczącej
3. Wojciechowska Ewa

 

Sołtys wsi Snowidza Pan Henryk Adamus

Do 5-osobowej Rady Sołeckiej wybrano:
1. Budziński Tadeusz - przewodniczący
2. Koch Damian - z-ca przewodniczącego
3. Kowalski Tomasz
4. Orłowski Robert
5. Szałęga Maciej

 

Sołtys wsi Targoszyn Pani Halina Zych

Do 5-osobowej Rady Sołeckiej wybrano:
1. Ośka Barbara - przewodnicząca
2. Grabarczyk  Ireneusz - z-ca przewodniczącej
3. Moneta Stanisław
4. Delanowski Jerzy
5. Kuzik Maria

 

Sołtys wsi Zimnik Pan Zbigniew Łuniewski

Do 5-osobowej Rady Sołeckiej wybrano:
1. Stępień  Katarzyna - przewodnicząca
2. Janoś  Malwina - zastępca przewodniczącej
3. Bartnicki Arkadiusz
4. Garula Monika
5. Żak Monika