Mściwojów, 08 lipca 2016 r.

 

INFORMACJA

O DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA

 

 

 

            Na podstawie art. 18 UST.1  ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz.1414 z późn. zm.)  informuję, że w 2015 roku do organów Gminy Mściwojów nie wpłynęły zgłoszenia dotyczące procesu stanowienia prawa od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.