Ogłoszenie nr 500000666-N-2017 z dnia 22-06-2017 r.

Mściwojów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 75356-2017


Data: 27/04/2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Mściwojów, Krajowy numer identyfikacyjny 39064741700000, ul. Mściwojów  43, 59407   Mściwojów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 076 8728522 w. 22, e-mail ug@msciwojow.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.msciwojow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:


Numer sekcji: IV


Punkt: IV.2


Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 376089.83 PLN