Petycja nr 2

1.Petycja: Nr 152.2.2017

2.Data złożenia: 2.06.2017 r.

3.Wnioskodawca: dr Bogusław J.Feder

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacja
ul. Orzeszkowej 2
05-827 Grodziska Mazowiecki
KRS: 0000318482

Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
KRS:0000059459
ul. Poligonowa 1

4. Adresat petycji:

Wójt Gminy Mściwojów

5.Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6.Stan rozpatrzenia: Petycja przekazana do rozpatrzenia pracownikowi merytorycznemu