Petycja nr 4

1.Petycja: Nr 152.4.2017

2. Data złożenia: 07.09.2017 r.

3. Wnioskodawca: 

Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Prezes Zarządu: Adam Szulc
KRS:0000059459 

4. Adresat petycji:

Dyrektor Szkoły Podstawowej

5. Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6. Stan rozpatrzenia:

Petycja przekazana do podległych szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej w Targoszynie i Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz pracownikowi merytorycznemu celem publikacji na stronie internetowej gminy.