Mściwojów , dnia 05.10.2017 r.

Znak spraw OZP.271.2.15.2017

Protokół z przeprowadzonego Zapytania Ofertowego o wartości powyżej 30 000 zł netto i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579 - t.j)

1.     W celu udzielenia zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej w granicach działki 213/2”, które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną* przeprowadzono Zapytanie Ofertowe.

2.     Zaproszono do udziału w postępowaniu Wykonawców poprzez przesłanie formularza ofertowego. Ogłoszenie umieszczono również w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów w dniu 08.09.2017 r.

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D” sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor

2.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., ul Gajowa 23/14, Oddział: 59-500  Złotoryja,
ul. Legnicka 39

3.

Firma Budowlana „FOBIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin

4.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo Handlowe „DROG-ZIEM”,  Zbigniew Wysoczański , Stanowice

ul. Strzegomska 15, 58-150 Strzegom

5.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych „KAMADEX” Sp. z o.o, ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin

6.

Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski,  ul. Spacerowa 5a, 58-400 Kamienna Góra

7.

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica

8.

Sudeckie przedsiębiorstwo robót drogowych, ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra

9.

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław

10.

DOK-BAU, Piotr Andruszyn, Targoszyn 12, 59-407 Mściwojów

11.

PPUHT LIBRA Joanna Zapotoczna ul. Wiejska 1, 59-400 Jawor

12.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza

13.

BISEK-asfalt Michał Bisek ul. Granitowa 7 55-311 Kostomłoty

14.

SKANSKA S.A ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

15.

Eurovia Polska S.A, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

16.

BUDROMOS, J.T. Bieńkowscy Sp. J. ul. Kowalska 2, 59-220 Legnica

 

3. W odpowiedzi na zaproszenie zgłoszono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cenna netto

Cena brutto

Uwagi

 

1.

Firma Budowlana „FOBIS” Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin

 

96 930,30

 

119 224,31

Wykonawca spełnia warunki

w postępowaniu

 

 

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D” sp. z o.o.,  

ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor

 

136 097,31

 

167 399,69

Wykonawca spełnia warunki

w postępowaniu

 

3.

DOK-BAU Piotr Andruszyn,

Targoszyn 12,  59-407 Mściwojów

 

 

62 601,63

 

77 000,00

Wykonawca spełnia warunki

w postępowaniu

 

4.Wybrano Wykonawcę: DOK-BAU Piotr Andruszyn, Targoszyn 12, 59-407 Mściwojów

5. Uzasadnienie wyboru oferty  najkorzystniejszej: Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta firmy DOK-BAU Piotr Andruszyn, Targoszyn 12, 59-407 Mściwojów zawiera najniższą cenę, którą Zamawiający przyjął jako kryterium wyboru.