Uprzejmie informujemy,  że na dzień 16.10.2017r. na działania z zakresu:

- „Edukacyjna opieka wychowawcza” dział 854, rozdział 85415 w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19A) jest do dyspozycji kwota 2.000,00

- „Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego”  dział 921, rozdział  92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19A) jest do dyspozycji kwota 2.000,00

- „Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego”  dział 921, rozdział  92195 (Pozostała działalność)  w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19A) jest do dyspozycji kwota 3.000,00