Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mściwojów na 30 września 2017 r.

[Podstawa prawna: Art. 37, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.)]

1.     Dochody gminy                                      12.232.392,15zł

2.     Wydatki gminy                                       10.425.810,22zł

3.     Nadwyżka budżetu gminy                        1.806.581,93 zł

4.     Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych      0

 

Mściwojów, dnia 27 października 2017 r.