Petycja nr 5

1.Petycja: Nr 152.5.2017

2. Data złożenia: 19.09.2017 r.

3. Wnioskodawca
Grupa Aztekium.pl

4. Adresat petycji:
Wójt Gminy
Dyrektor Szkoły Podstawowej

5.Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6. Stan rozpatrzenia:
Petycja przekazana do podległych szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej w Targoszynie i Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz pracownikowi merytorycznemu celem publikacji na stronie internetowej gminy.