Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.270.2018.PK z dnia 11.06.2018 r. ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów na okres 3 lat:
Taryfy wchodzą w życie z dniem 10 lipca 2018 r.