Petycja nr 1

1. Petycja: SUDII.152.1.2018
2. Data złożenia: 13.08.2018 r.
3. Wnioskodawca:  brak zgody na udostępnienie danyc osobowych
4. Adresat petycji: Wójt Gminy Mściwojów
5. Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1
6. Stan rozpatrzenia: Petycja przekazana do podległych szkół podstawowych oraz do rozpatreznia pracownikowi merytorycznemu