Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych w Gminie Mściwojów -

art. 6 ust. 3  ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 206 poz. 831).

  

Lp.

Nazwa zadania

Rok realizacji

Zakres robót

Program/projekt

1.

„Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach”

w ramach projektu:

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach”

 

2014

ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i dachu, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja wentylacji (montaż nawietrzaków), modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z modernizacją kotłowni na gazową wraz z wykonaniem przyłącza gazu z dwóch zbiorników naziemnych.

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2.

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy”

w ramach projektu:

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach”

2014

ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu budynku nowego (A), ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego części starej (B) oraz ocieplenie daszków lukarn w części starej (B), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni olejowej.

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

3.

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie”

2017/2018

ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu budynku, ocieplenie dachu, ocieplenie stropu nad piwnicą, ocieplenie podłogi na gruncie, wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, instalacja źródła ciepła w postaci powietrznej pompy ciepła

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020