Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mściwojów  0050.86.2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściwojowie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , przyznano dotację w wysokości 5.283,50 zł na wykonanie zadania publicznego pn. "Kolory Smaku i Kultury – festiwal folkloru w Gminie Mściwojów