OBWIESZCZENIE

z dnia 18 września 2018 r.

Gminnej Komisji Wyborczej w Mściwojowie

w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Mściwojów, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Działając na podstawie art. 434 § 1. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349.), w związku ze zgłoszeniem tylko jednej listy kandydatów na radnych:

  1. w okręgu wyborczym Nr 2 obejmującym Sołectwo Targoszyn: od nr 10 do nr 58
  2. w okręgu wyborczym Nr 3 obejmującym Sołectwo Targoszyn: od nr 59 do nr 109

Gminna Komisja Wyborcza w Mściwojowie wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w tych okręgach.

Termin zgłoszenia przedłuża się o 5 dni tj. do dnia 24 września 2018 r. / termin przedłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego/.

W związku z przyjmowaniem dodatkowych zgłoszeń Gminna Wyborcza w Mściwojowie ustaliła następujący harmonogram dyżurów:

 

Data:

Godziny przyjmowania zgłoszeń:

18 września 2018 r.

Od godz. 08:00 do godz.10:00

19 września 2018 r

Od godz. 16:00 do godz. 18:00

20 września 2018 r

Od godz. 08:00 do godz. 10:00

21 września 2018 r.

Od godz. 16:00 do godz. 18:00

24 września 2018 r.

Od godz. 08:00 do godz. 10:00

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Mściwojowie tj. w Urzędzie Gminy w Mściwojowie, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, I piętro- sala narad.

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Mściwojowie

/-/ Barbara Maria Fijałkowska