Petycja nr 2

1.Petycja: Nr SUDII.152.2.2018

2.Data złożenia: 11.09.2018 r.

3.Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
KRS:0000059459
ul. Poligonowa 1

4. Adresat petycji:
Wójt Gminy Mściwojów

5.Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6.Stan rozpatrzenia: Petycja przekazana do rozpatrzenia pracownikowi merytorycznemu i do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.