Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mściwojów  0050.95.2018 z dnia 01 października 2018 r. uznano celowość realizacji zadania w zakresie wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, Stowarzyszeniu Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej zs. w Mściwojowie zlecono realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przyznano dotację w wysokości 2.800,00 zł na zadanie pn. "Senioriada – świętujemy 100 lat Niepodległości”.