LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

  

W naborze na wieloosobowe stanowisko urzędnicze ds. poboru opłat i egzekucji za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kasa

w Urzędzie Gminy Mściwojów

 

 Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Beata Bania

Zimnik

2.

Joanna Jarosz-Pacholczyk

Drzymałowice

 

Mściwojów, dnia 15 października 2018 r.           

Wójt Gminy

Mariusz Foryś